We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Ok
53° 24' 00" N, 14° 37' 20" E
15.7°C
1.34 m/s
(+48) 602 80 82 80
Przetargi 3. Oktober 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE: wymiana opraw oświetleniowych na terenie Mariny Pogoń w Szczecinie(…)

Zapytanie ofertowe na wymianę opraw oświetleniowych na terenie Mariny Pogoń w Szczecinie na oprawy oświetleniowe typu LED.Termin składania ofert: 10.10.2019.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

* Lokalizacja lamp
* Opis słupów oświetleniowych
* Wytyczne oprawy
* ZAPYTANIE OFERTOWE
Zał. 1: Formularz oferty
Zał. 2: Wzór umowy
Zał. 3: Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 4: Oświadczenie wykonawcy II

PORT JACHTOWY "Marina Pogoń"
Stowarzyszenie Euro Jachklub Pogoń – Impressum
ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin • sejk@fr.pl
Tel.: (+48) 602 80 82 80

Datenschutzerklärung

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.
Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.