Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych

Korzystając z usług Mariny Pogoń czasem przekazujesz nam swoje dane osobowe. Oto skrót najważniejszych informacji o zakresie i celu ich przetwarzania.

Administrator danych Stowarzyszenie Euro Jachtklub „POGOŃ”
z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzennej 3, 70-800 Szczecin,
KRS 0000057562, NIP: 9550011516
Cele przetwarzania Realizacja umowy/realizacja usług zleconych
Podstawy prawne przetwarzania obowiązek prawny, umowa, Twoja zgoda i/lub nasz uzasadniony interes
Odbiorcy danych podmioty przetwarzające dane w imieniu SEJK POGOŃ
Prawa związane z przetwarzaniem danych
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • inne prawa określone w informacji szczegółowej
Szczegółowe informacje http://marinapogon.pl/impressum/polityka-ochrony-danych-osobowych/
Portal może używać cookies – małych plików tekstowych przechowywanych na dysku twardym użytkownika. Cookies nie zawierają danych osobowych, a administracja portalu używa ich wyłącznie w celu prowadzenia statystyk jego popularności. W ustawieniach przeglądarki można w każdej chwili zablokować obsługę cookies
53° 24' 00" N, 14° 37' 20" E
22.9°C
4.02 m/s
(+48) 602 80 82 80
Przetargi 3. kwietnia 2015

ZSŻ/PN/04/2015/SEJK POGOŃ – ogłoszenie o przetargu

ZSŻ/PN/04/2015/SEJK POGOŃ – ogłoszenie o przetargu na usługę prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Budowa bosmanatu oraz placu postojowego z ogrodzeniem w ramach Projektu „Budowa bosmanatu i modernizacja infrastruktury Mariny Pogoń w Szczecinie”

Formularz ofertowy
Warunki przetargowe
Wzór umowy
Pawilon bosmanatu – projekt budowlano-wykonawczy, cz. elektryczna
Pawilon bosmanatu– projekt budowlano-wykonawczy, cz. konstrukcyjna
Pawilon bosmanatu – projekt budowlano-wykonawczy, cz. architektoniczno-budowlana
Pawilon bosmanatu – projekt budowlano-wykonawczy
Pawilon bosmanatu – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Dokumentacja techniczna (zał.2.1) – plac postojowy i ogrodzenie
Dokumentacja techniczna (zał.2.2) – plac postojowy
Dokumentacja techniczna (zał.2.3) – ogrodzenie
09.04.2015
Informacja o zakończeniu postępowania – ogłoszenie o wyborze wykonawcy

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.
Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.