Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych

Korzystając z usług Mariny Pogoń czasem przekazujesz nam swoje dane osobowe. Oto skrót najważniejszych informacji o zakresie i celu ich przetwarzania.

Administrator danych Stowarzyszenie Euro Jachtklub „POGOŃ”
z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzennej 3, 70-800 Szczecin,
KRS 0000057562, NIP: 9550011516
Cele przetwarzania Realizacja umowy/realizacja usług zleconych
Podstawy prawne przetwarzania obowiązek prawny, umowa, Twoja zgoda i/lub nasz uzasadniony interes
Odbiorcy danych podmioty przetwarzające dane w imieniu SEJK POGOŃ
Prawa związane z przetwarzaniem danych
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • inne prawa określone w informacji szczegółowej
Szczegółowe informacje http://marinapogon.pl/impressum/polityka-ochrony-danych-osobowych/
Portal może używać cookies – małych plików tekstowych przechowywanych na dysku twardym użytkownika. Cookies nie zawierają danych osobowych, a administracja portalu używa ich wyłącznie w celu prowadzenia statystyk jego popularności. W ustawieniach przeglądarki można w każdej chwili zablokować obsługę cookies
53° 24' 00" N, 14° 37' 20" E
14.2°C
1.34 m/s
(+48) 602 80 82 80

Nasz port

Marina Pogoń zajmuje powierzchnię 72 000 m2 i może pomieścić przy nabrzeżach do 300 jachtów o długości do 18 m i dopuszczalnym maksymalnym zanurzeniu do 3,4 m oraz do 300 jachtów składowanych na lądzie. W marinie znajdują się hangary do zimowania jachtów, stacja paliw i warsztaty naprawcze. Teren mariny jest monitorowany. Marina znajduje się w granicach Szczecina, sześć kilometrów od śródmieścia oraz dziesięć od wjazdu na autostradę A6 do Berlina.

Bosmanat i biuro mariny

W marinie przez całą dobę dyżuruje bosman, u którego bez kłopotu i o dowolnej porze załatwi się każda sprawę związaną z postojem, bazowaniem i korzystaniem z urządzeń portowych. Biuro mariny działa od poniedziałku do piątku, od 7:30 do 15:00. Pracownicy biura mówią po angielsku i niemiecku.

Keje

Przy trzech nabrzeżach znajduje się 300 miejsc do cumowania (cumowanie wzdłuż nabrzeży, do polerów lub przy pomostach – do polerów i boi). Przy wszystkich pomostach znajdują się słupki z przyłączami wody i prądu (do 6A), z których goście mariny mogą korzystać bez dodatkowych opłat, zaś przy nabrzeżach – dwa dodatkowe przyłącza (płatne, opłaty według wskazań liczników).

Stacja paliw

Czynna całą dobę; zaopatruje w benzynę, olej napędowy i gaz LPG (tankowanie – wyłącznie na lądzie).

Ochrona

Teren mariny jest monitorowany i objęty całodobowym dozorem. Wjazd na teren mariny zabezpiecza szlaban.

Wi-Fi

W marinie dostępne jest bezprzewodowe połączenie z internetem. W zasięgu nadajników znajdują się: basen główny, plac i budynek klubu z tawerną.

Odbiór odpadów

Z jachtów odbiera się odpady stałe. Nie odbiera się odpadów ciekłych i wymagających utylizacji.

Sanitariaty

Żeglarze mogą korzystać z toalet (bezpłatnie) i kabin prysznicowych (płatne w bosmanacie).

Warsztaty i urządzenia portowe

W marinie działa warsztat szkutniczy, punkt serwisowy silników oraz elektryki i elektroniki jachtowej. Marina wyposażona jest ponad to w slip i żuraw o udźwigu do 16 t. Są tu także basen techniczny, szkutniczy hangar remontowy oraz hangary do zimowania jachtów.

Sprzęt wodny

Ograniczenia i zakazy

  • Ubezpieczenie – jachty cumujące w marinie powinny mieć aktualne ubezpieczenie OC na kwotę co najmniej 100 000 zł. Bosman może odmówić cumowania załodze, która nie ma przy sobie ważnej polisy ubezpieczeniowej.
  • Pływanie i wędkowanie – kąpiele w akwatorium mariny, jak i wędkowanie z pomostów są surowo wzbronione. Wędkować wolno nad Dąbską Strugą oraz Regalicą przy moście Cłowym, w odpowiedniej odległości od obszaru cumowania.
  • Zwierzęta domowe – zwierzęta są mile widziane, nie wolno jednak puszczać ich luzem i należy po nich sprzątać.

Podejście do portu

Marina Pogoń leży przy kanale Dąbska Struga między Regalicą i jeziorem Dąbie, gdzie łączą się szlaki wodne z Odry prowadzące na Zalew Szczeciński.

Do Mariny Pogoń wpływa się Regalicą, kierując się na północ od Mostu Cłowego, w kanał Dąbska Struga. Płynący z Zalewu Szczecińskiego dotrą do mariny Odrą, przez Przekop Mieleński lub jeziorem Dąbie, torem głównym. Podchodząc do Dąbskiej Strugi przez Regalicę z północy należy uważać na mieliznę po północnej stronie przejścia. Wejście od strony Regalicy jest oznakowane w dzień i w nocy. Dąbska Struga oraz wejście od strony jeziora Dąbskiego nie są oznakowane.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 – 2013.

Nazwa projektu: Remont nabrzeża wschodniego oraz budowa falochronu i pomostów Portu Jachtowego Mariny „Pogoń” stanowiącego element infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

Beneficjent: Stowarzyszenie Euro Jachtklub „Pogoń”

pasek logosów unijnych

PORT JACHTOWY "Marina Pogoń"
Stowarzyszenie Euro Jachklub Pogoń – Impressum
ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin • sejk@fr.pl
tel.: (+48) 602 80 82 80

Polityka ochrony danych osobowych

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.
Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.