We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Ok
53° 24' 00" N, 14° 37' 20" E
12.8°C
2.24 m/s
(+48) 602 80 82 80

Żeglarzu, o tym pamiętaj w czasie pandemii!

SEJK Pogoń zachęca żeglarzy do korzystania z Katalogu dobrych praktyk ochrony sanitarnej w marinach i portach jachtowych przygotowanego przez Związek Portów i Przystani Jachtowych.

Katalog powstał w ramach projektu pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa żeglarzy w portach jachtowych, marinach w okresie zagrożenia COVID – 19”. Jego celem jest intensyfikacja współpracy operatorów portów i przystani jachtowych na transgranicznych szlakach żeglarskich w zakresie poprawy bezpieczeństwa wobec zagrożenia epidemią Covid19.

Zestawienie dobrych praktyk zawiera zalecenia Związku Portów i Przystani Jachtowych – Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego dla jej członków ws. bezpieczeństwa sanitarnego użytkowników portów i przystani jachtowych w czasie pandemii COVID-19.

KOMPLET INFORMACJI oraz WSKAZÓWEK DLA ŻEGLARZY KORZYSTAJĄCYCH Z PRZYSTANI ZACHODNIOPOMORSKIEGO SZLAKU ŻEGLARSKIEGO ZNAJDZIECIE
>>>> TUTAJ <<<<

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

PORT JACHTOWY "Marina Pogoń"
Stowarzyszenie Euro Jachklub Pogoń – Impressum
ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin • sejk@fr.pl
phone no.: (+48) 602 80 82 80

Data protection policy

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.
Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.