We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Ok
53° 24' 00" N, 14° 37' 20" E
15.6°C
4.02 m/s
(+48) 602 80 82 80

Contact

PORT JACHTOWY "Marina Pogoń"
Stowarzyszenie Euro Jachklub Pogoń

ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin
53° 24' 00" N, 14° 37' 20" E

Bank Account

82 2030 0045 1110 0000 0224 3500
Bank BGŻ O/Szczecin
SWIFT: GOPZPLPW

Marina Office

tel./fax (+48) 91 462 46 57
mob.: (+48) 602 80 82 80
e-mail: sejk@fr.pl

Harbour Office – Duty Harbourmaster

mob.: (+48) 793 808 551

Captain

Marek Czaja

V-ce Captain of Engineering

Zbigniew Jagniątkowski

Chief Harbourmaster

Tomasz Kadłuczka (+48) 666 074 774
mob.: (+48) 666 074 774
PORT JACHTOWY "Marina Pogoń"
Stowarzyszenie Euro Jachklub Pogoń – Impressum
ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin • sejk@fr.pl
phone no.: (+48) 602 80 82 80

Data protection policy

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.
Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.