We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Ok
53° 24' 00" N, 14° 37' 20" E
22.2°C
3.58 m/s
(+48) 602 80 82 80
Aktualności 10. February 2015

Pogoń nadal będzie modernizowana

We wtorek marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i komandor Marek Czaja podpisali umowę na dofinansowanie budowy bosmanatu i modernizacji infrastruktury Mariny Pogoń.

Funkcjonalność obiektu przy ulicy Przestrzennej 3 zostanie podniesiona dzięki zaadoptowaniu i zagospodarowaniu części lądowej. Powstanie tutaj bowiem ogrodzony plac postojowy dla jachtów.  Zdaniem władz mariny ta niezbędna inwestycja zasadniczo podniesie komfort korzystania z przystani.  Na tym nie koniec prac na lądzie – Marina Pogoń równolegle wzbogaci się o nowy bosmanat w  formie lekkiej konstrukcji pawilonu.

Inwestycja rozpocznie się 28 lutego, a zakończenie prac planowane jest na 30 czerwca 2015 roku.  Przewidywalny koszt całego projektu to 401 520,44 PLN, a 75% to dofinansowanie ze środków RPO WZ.

Projekt będzie realizowany w ramach Osi Priorytetowej 6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych, Działanie 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym.

Z dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego skorzystają równolegle obiekty w Stepnicy i szczecińska Marina Hotele.

PORT JACHTOWY "Marina Pogoń"
Stowarzyszenie Euro Jachklub Pogoń – Impressum
ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin • sejk@fr.pl
phone no.: (+48) 602 80 82 80

Data protection policy

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.
Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.