Portal może używać cookies – małych plików tekstowych przechowywanych na dysku twardym użytkownika. Cookies nie zawierają danych osobowych, a administracja portalu używa ich wyłącznie w celu prowadzenia statystyk jego popularności. W ustawieniach przeglądarki można w każdej chwili zablokować obsługę cookies
53° 24' 00" N, 14° 37' 20" E
18°C
1.5 m/s
(+48) 602 80 82 80
Przetargi 22. sierpnia 2016

SEJK POGOŃ – PN/1/2016: ogłoszenie o przetargu

SEJK POGOŃ – PN/1/2016: ogłoszenie o przetargu na Remont 20 m Nabrzeża Północnego na terenie Mariny Pogoń w Szczecinie, ul. Przestrzenna 3.

Regulamin przetargu

Dane wyjściowe 1z2

Dane wyjściowe 2z2

Dokumentacja geologiczna

Wzór umowy (zał. 3)

Wykaz wykonanych robót (zał. 4)

Oświadczenie wykonawcy (zał. 5)

Formularz ofertowy (zał. 6)

Wykaz osób (zał.7)

Kopia decyzji środowiskowej

PORT JACHTOWY "Marina Pogoń"
Stowarzyszenie Euro Jachklub Pogoń 
– Impressum
ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin • sejk@fr.pl
tel.: (+48) 602 80 82 80
DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.
Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.