We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Ok
53° 24' 00" N, 14° 37' 20" E
22.6°C
3.58 m/s
(+48) 602 80 82 80

Boatyards

Dom Żeglarski Mila offers full yacht service: from the purchase to inspections, technical condition maintenance, towing, and transportation, getting the ship out onto land, conservation and after wintering – also the launching of vessels. (good English language skills, basic German language skills)

Dom Żeglarski Mila
ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin
tel. +48 91 30 70 500, +48 609 546 835
e-mail: biuro@mila.szczecin.pl
http://www.mila.szczecin.pl (po polsku)

Also available at the Marina is the boatyard of Jerzy Wojnarowicz, who performs all necessary maintenance and repair work, including inserting and repairing of engines.

Jerzy Wojnarowicz
ul. Przestrzenna 3 (hangar E)
70-800 Szczecin
tel. +48 532 877 536

PORT JACHTOWY "Marina Pogoń"
Stowarzyszenie Euro Jachklub Pogoń – Impressum
ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin • sejk@fr.pl
phone no.: (+48) 602 80 82 80

Data protection policy

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.
Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.