We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Ok
53° 24' 00" N, 14° 37' 20" E
-3.9°C
6.26 m/s
(+48) 602 80 82 80

Electrical and Electronics Servicing

Company SKAUT deals with sales and service of electrical installations and electronic navigation devices. It represents leading producers in this branch. They are specialists in advising, designing and implementation of professional electrical installations – shore-power, chargers, generators, inverters, alternative power sources (e.g. solar panels, wind- and hydro generators), batteries, distribution and control of energy resources, preparation of energy balances.

SKAUT Sp. z o.o.
Ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin
Tel./fax +48 91 461 35 31, +48 609 560 410
e-mail: info@skaut.jacht.pl
www.skaut.com.pl

PORT JACHTOWY "Marina Pogoń"
Stowarzyszenie Euro Jachklub Pogoń – Impressum
ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin • sejk@fr.pl
phone no.: (+48) 602 80 82 80

Data protection policy

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.
Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.