Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych

Korzystając z usług Mariny Pogoń czasem przekazujesz nam swoje dane osobowe. Oto skrót najważniejszych informacji o zakresie i celu ich przetwarzania.

Administrator danych Stowarzyszenie Euro Jachtklub „POGOŃ”
z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzennej 3, 70-800 Szczecin,
KRS 0000057562, NIP: 9550011516
Cele przetwarzania Realizacja umowy/realizacja usług zleconych
Podstawy prawne przetwarzania obowiązek prawny, umowa, Twoja zgoda i/lub nasz uzasadniony interes
Odbiorcy danych podmioty przetwarzające dane w imieniu SEJK POGOŃ
Prawa związane z przetwarzaniem danych
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • inne prawa określone w informacji szczegółowej
Szczegółowe informacje http://marinapogon.pl/impressum/polityka-ochrony-danych-osobowych/
Portal może używać cookies – małych plików tekstowych przechowywanych na dysku twardym użytkownika. Cookies nie zawierają danych osobowych, a administracja portalu używa ich wyłącznie w celu prowadzenia statystyk jego popularności. W ustawieniach przeglądarki można w każdej chwili zablokować obsługę cookies
53° 24' 00" N, 14° 37' 20" E
22.1°C
8.05 m/s
(+48) 602 80 82 80
Przetargi 21. października 2013

ZSŻ/PN/6 /2013/SEJK POGOŃ – odpowiedzi na zapytania oferentów

Odpowiedzi na  zapytania do treści ogłoszenia o zamówieniu  na zaprojektowanie i wykonanie  Kompleksowego Portalu portu jachtowego „Marina Pogoń”  w ramach Projektu pn.  „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza  Zachodniego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG 2007- 2013  Działanie 6.4.,nr referencyjny przetargu: ZSŻ/PN/6 /2013/SEJK POGOŃ
 1. Czy Zamawiający dysponuje konstrukcjami wsporczymi do montażu kamer?
 Jeżeli nie – czy ma wymagania odnośnie ich funkcjonalności? W jaki sposób  można je posadowić na terenie portu?
Odpowiedź:  Zamawiający nie dysponuje  konstrukcjami wsporczymi do montażu kamer.
Posadowienie należy do wykonawcy.
 2. Skąd należy doprowadzić zasilanie do poszczególnych kamer? Czy jest przygotowana kanalizacja teletechniczna? Wykonane przyłącze elektryczne?  Wyznaczone trasy okablowania? Uzgodnione warunki zasilania?
Odpowiedź:  Zasilanie do poszczególnych kamer należy doprowadzić  z głównej tablicy rozdzielczej w płd  – zach części przystani z tablic przy pomostach.  Nie jest przygotowana kanalizacja teletechniczna, nie są wyznaczone trasy, nie są uzgodnione warunki zasilania.
 3. W jaki sposób należy rozwiązać transmisję danych? Czy Zamawiający  dysponuje dostępem do Internetu?  W którym miejscu portu jachtowego ono się  znajduje? Jakie ma parametry techniczne?
Odpowiedź:
– Sposób transmisji danych powinien być zaproponowany przez Wykonawcę.
– Zamawiający dysponuje dostępem do Internetu. Brak danych na temat parametrów technicznych.
– W dwóch  miejscach są anteny – w północnej części i południowej.
 4. Czy Wykonawca ma regulować opłaty za transmisję danych i energię  elektryczną poprzez okres trwania umowy? Jeżeli tak – przez jaki okres czasu (rok czy 3 lata)?
Odpowiedź:  Wykonawcę nie obciążają opłaty za transmisje danych i energie elektryczna.
 5. Ze względu na wilgotne środowisko w otoczeniu portu jakiej klasy  szczelności powinny być urządzenia i obudowy do urządzeń?
Odpowiedź: Urządzenia i obudowy do urządzeń powinny być odporne na wilgotność.
 5. Czy w ramach realizacji zadania Zamawiający wymaga też dostarczenia,  montażu i uruchomienia systemu dostępu do Internetu dla żeglarzy na terenie  portu za pomocą ogólnodostępnych punktów access point/hotspot?
Odpowiedź:  Nie , Zamawiający nie wymaga dostarczenia,  montażu i uruchomienia systemu dostępu do Internetu dla żeglarzy
PORT JACHTOWY "Marina Pogoń"
Stowarzyszenie Euro Jachklub Pogoń – Impressum
ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin • sejk@fr.pl
tel.: (+48) 602 80 82 80

Polityka ochrony danych osobowych

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.
Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.